เทคนิควางตำแหน่งการทำงานของใบพัดตีน้ำให้เหมาะสม

ของเสียและตะกอนในบ่อที่สะสมในระหว่างการเลี้ยงกุ้ง อาจสร้างปัญหาหลายๆ อย่างหากไม่ได้จัดการอย่างถูกต้อง
วันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับ ว่าผู้เลี้ยงกุ้งจะรับมือกับปัญหาเหล่านี้ยังไงให้ได้ผลดีที่สุด

บ่อเลี้ยงกุ้งนั้น เป็นแหล่งสะสมของอินทรีย์วัตถุอย่างมากมาย ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการเลี้ยง ทั้งเศษอาหารเหลือตกค้าง,
สารบำรุง, ขี้กุ้ง, ซากแพลงตอน, เศษซากเหล่านี้จะรวมตัวกันอยู่ก้นบ่อในรูปแบบของตะกอนของเสีย ตะกอนของเสียที่ไม่ได้รับการจัดการ จะสร้างปัญหามากมาย เช่น ทำให้เกิดปริมาณแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงกุ้งเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าออกซิเจนละลายน้ำ ลดลง และทำให้น้ำเสียอย่างรวดเร็ว ผู้เลี้ยงกุ้งต้องมีการจัดการบ่อที่ดีเพื่อคงคุณภาพน้ำ และเพื่อให้กุ้งมีสุขภาพที่ดี จึงจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีการจัดการตะกอนของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และนี่คือ เคล็ดลับดีๆที่จะช่วยจัดการกับของเสียก้นบ่อ

วางตำแหน่งการทำงานของใบพัดตีน้ำให้เหมาะสม

ใบพัดตีน้ำนั้น มีความสำคัญนอกเหนือจากเป็นเครื่องมือหลักในการเพิ่มออกซิเจนให้กับบ่อเลี้ยงกุ้ง ยังเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการกำจัดตะกอนของเสีย ออกไปทางท่อระบายของเสียอีกด้วย โดยเครื่องเติมอากาศทั่วๆ ไปก็จะประกอบด้วย ใบพัดตีน้ำ
หลักการใหญ่ๆ สองข้อ ที่จะทำให้ใช้เครื่องเติมอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็คือ ติดตั้งในจำนวนที่เหมาะสมตามความต้องการต่อแต่ละบ่อ และ การกำหนดการทำงานของใบพัดตีน้ำ

โดยปกติบ่อเลี้ยงกุ้งแต่ละบ่อนั้น จะต้องการเครื่องเติมอากาศจำนวนหนึ่ง เพื่อคงไว้ซื่งค่าออกซิเจนละลายน้ำที่ได้มาตรฐาน และ กำจัดของเสียสะสมก้นบ่อ จำนวนที่จะติดตั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับ ขนาดของบ่อเลี้ยง ความหนาแน่นของกุ้งที่ปล่อย โดยหลักการทั่วไปจะแนะนำให้ติดตั้งเครื่องเติมอากาศจำนวน 6 แรงม้า ต่อ 1,000 ตรม ต่อ ความหนาแน่นของกุ้งที่ 100 ตัว ต่อ ตรม. สำหรับตำแหน่งการวางใบพัดตีน้ำนั้นก็สำคัญไม่แพ้กัน ควรให้แน่ใจว่า การวางใบพัดตีน้ำนั้นครอบคลุมทุกด้านของบ่อเพื่อให้กำจัดของเสียก้นบ่อออกได้หมด

การวางใบพัดเติมอากาศที่นิยมทำกันจะมีสองแบบ คือ การวางแบบแนวแทยง และแบบขนาน แต่การวางใบพัดตีน้ำแบบขนานนั้นไม่เป็นที่แนะนำ เนื่องจากได้มีผลการทดสอบแล้วว่า มีจุดบอดหลายจุด ทำให้กระแสน้ำไม่ไหลเวียนดีเท่าที่ควร จึงไม่สามารถกำจัดตะกอนของเสีย ได้ดีเท่าการวางใบพัดตีน้ำแนวแทยง (ดูภาพ)

จากสองภาพเปรียบเทียบนี้ การวางใบพัดตีน้ำแบบแนวขนานนั้น ไม่เป็นที่แนะนำ เนื่องจาก จะมีจุดบอดมากเกินไป ทำให้ไม่
สามารถขจัด ของเสียที่ก้นบ่อได้หมด การวางใบพัดแบบแนวแทยงนั้น ทำให้เกิดกระแสน้ำไหลเวียนในวงกว้างกว่า ทำให้ลดจุดบอด
โดยมีผลการศึกษาในปี 2018 ได้ผลออกมาว่า การวางใบพัดตีน้ำแนวแทยงนั้นทำให้การระบายของเสียไปรวมกันที่กลางบ่อเพื่อการดูดออก ได้ดีกว่า และทำให้เกิดค่าออกซิเจน เพิ่มขึ้นในบ่อได้มากกว่า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดของเสียก้นบ่อ ไฮโดรนีโอ ได้คำนึงถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ เพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจัดการปัญหาการกำจัดตะกอนของเสียก้นบ่อ ได้อย่างมีง่ายดายขึ้นและประหยัดพลังงาน ไปพร้อมๆกัน โดยไฮโดรนีโอได้พัฒนาฟังชั่งโหมดรวมตะกอนอัตโนมัติเพื่อให้ตะกอนของเสียถูกดูดไปรวมกันที่ตรงกลางบ่อ อย่างต่อเนื่อง จากนั้นจึงถูกสูบออกโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อปั๊มดูดตะกอนออกจากบ่อ
เมื่อใช้ร่วมกับการจัดวางใบพัดตีน้ำในรูปแบบที่กล่าวไปข้างต้นจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดตะกอนของเสียก้นบ่อได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ค่าคุณภาพน้ำดีและจะทำให้ได้กุ้งที่สุขภาพดีอีกด้วย

Close Menu