เทคนิคความรู้ด้านการเลี้ยงกุ้งสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งหรือต้องการแก้ไขปัญหา เพื่อให้กุ้งเจริญเติบโตดีและแข็งแรง

Aquaculture

วิกฤติราคากุ้งไทย ปี 2566 ได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดในช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของตลาดโลก รวมถึงประมาณกุ้งทั่วโลก และความสามารถในการแข่งขันของกุ้งไทยในตลาดโลก ซึ่งทิศทางจะ…

อ่านเพิ่มเติม

3 เหตุผล ที่เกษตรกรควรใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารจัดการฟาร์มกุ้ง ช่วงวิกฤตโควิด-19

สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในปัจจุบันนี้ ได้ส่งผลกระทบทางลบต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไปทั่วทุกมุมโลก ไม่เว้นประเทศไทย ที่เป็นผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของโลก อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่า เกษตรกรฯ ยังไม่ควรลงทุนไปกับเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ที่จะช่วยเปลี่ยนฟาร์มธรรมดาๆ ให้กลายเป็นสมาร์ทฟาร์ม และในวันนี้ พวกเราจะมาบอกเล่าเหตุผล 3 ประการ ที่เราควรนำนวัตกรรมมาใช้ในช่วงเวลานี้ค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

ผลกระทบ โควิด-19 ที่มีต่อ การเลี้ยงกุ้ง

โดยรวมแล้วการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ไม่ได้รับผลกระทบมากในแง่ของปริมาณการผลิตกุ้งขาวในปีนี้ แต่ปัญหาของ โควิด-19 ได้กระทบเรื่องของกระบวนการขนส่งเพื่อส่งออกมากกว่า ซึ่งส่งผลให้คาดการณ์ปริมาณการบริโภคกุ้งได้ไม่แน่นอน

อ่านเพิ่มเติม