ระบบร้องเรียนของ HydroNeo มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลทั่วไป สามารถส่งรายงานโดยไม่เปิดเผยตัวตน โดยระบบแจ้งร้องเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการรายงานได้ ซึ่งรับรองการคุ้มครองข้อมูลและสิทธิทางกฎหมายของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเหมาะสม

ระบบร้องเรียนของ HydroNeo รับประกันว่า การรายงานของท่าน จะได้รับการวิเคราะห์จากมุมมองทางเทคนิคและมุมมององค์กรตามข้อกำหนดของหลักจริยธรรมและหลักจรรยาบรรณ โดยรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูลจะถูกคุ้มครองระหว่างดำเนินการ และจัดเก็บอย่างถาวรโดยรักษาความลับที่จำเป็น

Close Menu