3 เหตุผล ที่เกษตรกรควรใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารจัดการฟาร์มกุ้ง ช่วงวิกฤตโควิด-19

3 เหตุผล ที่เกษตรกรควรใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารจัดการฟาร์มกุ้ง ช่วงวิกฤตโควิด-19

CyberLink Screen Recorder Crack 

เทคโนโลยีอย่าง  IoT (Internet of things) ช่วยให้เกษตรกร สามารถลดการใช้พลังงานภายในฟาร์ม ในขณะที่เพิ่มผลผลิตในแต่ละรอบ และคงคุณภาพของกุ้งไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหากปราศจากเทคโนโลยีที่เหมาะสม เราอาจไม่รู้ด้วยซ้ำ ว่าพลังงานที่ใช้ในฟาร์ม ถูกใช้ไปเท่าไหร่ และถูกใช้ไปอย่างไรบ้าง ดังนั้น การปรับลดพลังงานในขณะที่คงคุณภาพของผลผลิต จึงเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว พลังงานมักจะถูกใช้มากเกินความจำเป็น ส่งผลให้ต้นทุนการเพาะเลี้ยงกุ้งนั้นสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นค่ะ

เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มนั้น จะช่วยบ่งบอกได้ว่า เกษตรกรจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฟาร์มของตนได้อย่างไร อย่างระบบจัดการฟาร์มอัจฉริยะไฮโดรนีโอ ก็มีเทคโนโลยีในการตรวจสอบระดับออกซิเจนละลายในน้ำในช่วงเวลานั้นๆ ว่าเพียงพอต่อการอยู่รอดของกุ้งหรือไม่ ส่งผลให้เกษตรสามารถเปิด-ปิดเครื่องเติมอากาศ หรือเครื่องตีน้ำ ได้ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินมอเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง

การใช้ไฟที่ต่ำลง และการอยู่รอดของกุ้งที่มากขึ้น จะช่วยลดต้นทุน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ราคาของกุ้งต่ำลง

2) ช่วยให้เกษตรกรได้รับผลกำไรที่มากขึ้น

วิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการกุ้งในตลาดลดลง เนื่องจากร้านอาหารหลายแห่งทั่วโลกได้ปิดตัวลงชั่วคราว ทำให้เกษตรกรจำเป็นขายกุ้งในราคาที่ต่ำลง หรืออาจหาผู้รับซื้อกุ้งได้ยากขึ้น ดังนั้น เกษตรกรจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากชะลอการจับกุ้ง ซึ่งหมายความว่าเราอาจต้องเสียเงินไปกับการเลี้ยงกุ้งในทุกๆวัน ในขณะที่ต้องเสี่ยงดวงไปกับความไม่แน่นอน เพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต

เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม เป็นเสมือนเพื่อนแท้ยามยาก ที่จะช่วยให้เกษตร คิดหาวิธีการสร้างผลตอบแทนให้ได้สูงที่สุด ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก อาทิ การหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการจับกุ้ง หรือการจับกุ้งออกบางส่วน หรือแม้แต่ระยะเวลาที่เหมาะสมในชะลอการจับกุ้งออกไป โดยข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง

3) ช่วยให้การเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นไปได้อย่างง่ายดายขึ้น:

เกษตรกรสามารถสังเกตุการณ์ รับทราบความเป็นไปของบ่อเลี้ยง ทั้งยังควบคุมและจัดการฟาร์มของตน ผ่านระบบ แอปพลิเคชั่นมือถือ จากที่ใดก็ได้ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ฟาร์มตลอดเวลา ส่งผลให้สามารถจัดสรรจำนวนคนงานที่ทำงานในบริเวณเดียวกันได้อย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงที่คนในฟาร์มจะติดเชื้อไวรัส ระบบตรวจสอบระยะไกลเช่นนี้ ได้รับการพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพการใช้งานแล้วจากทั่วโลก

Leave a Reply

Close Menu