เคียงข้างคนเลี้ยงกุ้งมุ่งสู่อนาคต

Line - Water Monitoring

การวัดคุณภาพน้ำและระบบอัตโนมัติ: เพิ่มผลผลิต ประหยัดพลังงานในฟาร์มการเลี้ยงสัตว์น้ำ โรงงาน และการบำบัดน้ำเสีย เพื่อความยั่งยืน