สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) คืออะไร

Sound Theory Gullfoss VST Crack

สมาร์ทฟาร์ม คืออะไร

สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) คืออะไร

สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) กำลังเติบโตเป็นอย่างมากทั่วโลก เป็นการบริหารจัดการฟาร์มด้วยเทคโนโลยีหลากหลาย เช่น IoT (Internet of Things), หุ่นยนต์, โดรน และโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และยังช่วยให้เกิดการใช้แรงงานคนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

ระบบ สมาร์ทฟาร์ม นั้น ทำให้เกษตรกรเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีมาช่วย ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านเกษตรกรรม (Agriculture) หรือเกษตรกรรมในน้ำ (Aquaculture) ให้เจ้าของหรือผู้ดูแลฟาร์มเกิดความสะดวกสบาย สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที หรือแม้แต่ใช้เวลาในการบริหารจัดการฟาร์มน้อยกว่าสมัยก่อน จากการใช้เทคโนโลยีมาช่วยนี้

IoT (Internet of Things)

เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้น ก่อให้เกิดสินค้าแบบ Smart ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน (Smart Phone), สมาร์ทวอทช์ (Smart Watches), สมาร์ทไบค์ล๊อค (Smart Bike Lock) ซึ่งธุรกิจประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การแพทย์ เกษตรกรรม หรือธุรกิจค้าปลีก และอื่นๆ ก็ล้วนแต่ใช้เทคโนโลยี IoT ทั้งสิ้น รวมทั้ง IoT เป็นเทคโนโลยีที่ยกระดับการทำเกษตรกรรมให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้น

เทคโนโลยี IoT จะประกอบไปด้วยตัวเซ็นเซอร์ และสามารถเชื่อมต่อสัญญาณ รับส่งข้อมูลผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต ซึ่งทำให้บริษัทหรือธุรกิจต่างๆ สามารถเห็นและเก็บข้อมูล จนกลายเป็นฐานข้อมูลที่มีมูลค่าสูงสำหรับธุรกิจต่างๆ ข้อมูลเหล่านี้ยังมีความสำคัญกับผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือลูกค้า โดยคาดการณ์กันว่าภายในปี 2025 จะมีผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ระบบ IoT ถึง 75 พันล้านชิ้น

บริษัทชั้นนำทั่วโลก ได้ใช้ระบบ IoT อย่างไรบ้าง

อะลีบาบา (Alibaba) กำลังลงทุน 10 พันล้านหยวน หรือประมาณ 44 พันล้านบาท ในการเพิ่มจำนวนสมาร์ทวอยซ์ (Smart Voice) ที่ชื่อ จินนี่ เพื่อใช้ในเวบไซต์ของอะลีบาบา และแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น แพลตฟอร์มให้บริการด้านความบันเทิง เป็นต้น

กลุ่มบริษัทผลิตยางรถยนต์ชื่อดัง มิชลิน (Michelin) ได้ใช้ระบบ IoT ในการเพิ่มการตรวจกระบวนการจัดการการขนส่งให้ชัดเจนขึ้น และใช้ติดตามการขนส่งทางทะเลแบบเรียลไทม์ เพื่อพัฒนาความพอใจให้กับลูกค้าในกระบวนการส่งของ

สตาร์บัค (Starbucks) ใช้ระบบ AI และ IoT กับบัตรสมาชิก loyalty card ในการเก็บข้อมูล และจัดการบริการลูกค้าจากข้อมูลให้ดีและเหมาะสมกับลูกค้ายิ่งขึ้น เช่น ส่งโปรโมชั่นเฉพาะกลุ่มผ่านข้อมูลจากประวัติการซื้อ หรือแม้กระทั่งการเปิดสาขาใหม่จากข้อมูล เช่น คู่แข่งในพื้นที่ จำนวนลูกค้า หรือรายได้ของคนในละแวกนั้น

ประโยชน์ของ IoT ต่อการเลี้ยงกุ้งในระบบ สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) 

  • ลดความเสี่ยง

เกษตรกรเช็คข้อมูลค่าออกซิเจน (DO) ค่าพีเอช (pH) อุณหภูมิ และกระแสไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์  (Real-time data) หรือตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีระบบการแจ้งเตือนทันทีเมื่อค่าต่างๆ ต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ ให้เกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีก่อนจะสายเกินไป  

  • ความสะดวกสบาย

สั่งการต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่นอย่างง่ายดาย ไม่ว่าจากที่ไหนก็ตาม พร้อมระบบแจ้งเตือนตลอด 24 ชม และยังต่อเข้ากับปั๊มน้ำดีและน้ำเสีย รวมถึงเครื่องให้อาหาร และสั่งการเครื่องตีน้ำได้ผ่านแอปพลิเคชั่น

  • ประหยัดค่าใช้จ่าย

เช่น สามารถตั้งค่าออกซิเจนไว้ได้ หากค่าออกซิเจนต่ำกว่าที่ตั้งไว้ เครื่องตีน้ำจะทำงานอัตโนมัติ และหากค่าออกซิเจนกลับมาที่ค่าที่ตั้งไว้ เครื่องตีน้ำก็หยุดทำงานอัตโนมัติ ช่วยลดค่าไฟ และยังช่วยลดการจ้างแรงงานคนเพิ่ม โดยเจ้าของฟาร์มสามารถดูค่าคุณภาพน้ำต่างๆ ได้เองผ่านแอป ตลอด 24 ชั่วโมง

  • เพิ่มผลผลิต

ใช้ข้อมูลค่าออกซิเจนมาบริหารจัดการ เช่น การพาเชียลกุ้ง การลดหรือเพิ่มการใช้เครื่องตีน้ำ เป็นต้น 

เพิ่มความแม่นยำและความสะดวกในการวัดค่าคุณภาพของน้ำได้ตลอด 24 ช.ม.

เครื่องควบคุมจัดการฟาร์มกุ้งระบบสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) ของไฮโดรนีโอ มากับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆ  ที่ต่อผ่านเครื่องควบคุม เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นค่าเรียลไทม์และสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำได้จากทุกที่ตลอด 24 ชม ผ่านแอปพลิเคชั่น

Leave a Reply

Close Menu